Traumeskolen

Veien til healing via innsikt og forståelse

Traumeskolen er en enkel opplæring innenfor begrepet psykologiske traumer, fortrinnsvis det vi kaller barndomstraumer. Vonde og vanskelige følelser opp gjennom livet, skriver seg som regel fra opplevelser i tidlig barndom. Mange opplever dette uten å egentlig være bevisst hva det er. I voksen alder opptrer det gjerne som angst, depresjon, uro og stress, og er mer vanlig enn man tror. Gjennom å lære å forstå seg selv, vil man også lettere forstå andre.

Denne kunnskapen vil være til stor hjelp i alle situasjoner, enten i jobb eller privat, hvor man har behov for å skape best mulig relasjoner til andre mennesker. Veldig mye av våre vaner og atferd styres helt på autopilot og er påvirket av hendelser og miljøet fra tidlig barndom. Dette gjelder for oss alle og handler ikke kun om personer som vi normalt omtaler som traumatiserte.

Den viktigste forståelsen er hvordan vår ubevisste sinn blir påvirket og programmert i tidlig barndom, og hvordan dette styrer vårt liv i dag. Dette systemet blir ofte utsatt for negativ påvirkning, som i neste omgang vil styre vårt liv i negativ retning. Vårt bevisste sinn er stort sett positivt innstilt, så alt det negative i vårt liv kommer fra denne programmeringen.

Gjennom et slikt minikurs får du en grundig gjennomgang og forklaring om hvordan disse mekanismene fungerer, og du vil også lære noen metoder for hvordan man kan regulere og endre dette systemet. Du kan få “en til en” kursing eller delta på et felles kurs med flere. Felleskurs avholdes fortløpende når nok antall. All kursing foregår via nett.

For bestilling og priser klikk her: “bestilling/priser”.

Eksempel på noen av de aktuelle temaene: