Traumebegrepet i en litt videre forstand.

Begrepet traumer (les barndomstraumer) har en mye større utbredelse enn det vi normalt tenker oss. De aller fleste forbinder ordet traumer med omsorgsvikt, vold, missbruk og direkte dårlige oppvekstforhold. Slik jeg tolker det, så går alle former for krenkelse av barns følelser inn under dette begrepet. Veldig mange voksne mennesker er ikke selv klar over at de har opplevd å bli traumatisert som barn. Grunnen til dette er at når vi vokser opp som små barn, så tror vi alle at måten jeg blir behandlet på er helt normalt. Så lenge vi får alt det vi trenger av fysiske ting som mat, klær, ting og tang, og ikke blir slått eller missbrukt, så mener vi at vi har hatt en bra barndom.  Dette er overhodet ikke er foreldrenes feil, men  et resultat av den kulturen vi har hatt gjennom generasjoner.

Det som er et faktum, og som aldri har blitt understreket nok i vårt oppdragelsesmønster, er at det aller viktigste og største behovet er omsorg på det følelsesmessige plan. Hvorfor er dette så viktig? Jo, for det er det som danner grunnlaget for hvordan vår personlighet blir formet, og ikke minst hvilket syn vi får på oss selv. Det er også viktig for hvordan vi blir rustet til å takle store og små livskriser. Det er nok de færreste som er klar over at dette ofte er den bakenforliggende årsaken til depresjon og angst. Mange jeg har snakket med, som sliter med slike plager, sier i utgangspunktet at de har hatt en bra barndom og oppvekst. Det er først etter at vi har snakket litt sammen, og satt fokus på dette med følelser, at de selv begynner å bli bevisste på at det kanskje ikke bare har vært greit.

Etter at jeg selv, for noen år siden, var i gjennom både depresjon og angst, vet jeg at det å forstå hva som skjer med kroppen er viktig. Når vi kjenner på alle disse vonde følelsene, og reaksjonene i kroppen, så har vi behov for å få noen svar. Jeg tenker da på den «vonde» hjertebanken, skjelvingen, svettingen, pusteproblemer, etc. etc. Det vi føler mest behov for, er noen som forstår disse følelsene og kan gi oss en forståelig forklaring på hva og hvorfor. Ved hjelp av slik forklaring, samt hjelp til å regulere de sterkeste følelsene, er det fullt mulig å få bukt med både depresjon, angst, fobier, etc.

Ved min klinikk Farmen Tankefeltterapi, tar jeg i mot enkeltpersoner til terapi, og jeg er også tilgjengelig for foredrag for større eller mindre grupper på alle plan.  Traumebegrepet er noe som berører oss alle på en eller annen måte.  Det handler rett og slett om å forstå egne og andres følelser, på en annen måte enn det vi er vant til.   De aller færreste av oss har vokst opp med en kultur hvor det var helt vanlig å snakke om,  forstå, og takle følelser.

Tom E. Myrbråten, traume,- og tankefeltterapeut