TFT teknikken

Hva hjelper TFT  for?

Siden ikke alle kjennet til denne metoden, dukker ofte dette spørsmålet opp.  Dersom man skal svare enkelt, er det kun en ting: … følelser.  Dette med følelser er derimot ikke en enkel ting.  Veldig mange sykdoms,- og smertetilstander vi sliter med i dag, er ofte forårsaket av bakenforliggende vonde følelser.  Ofte uten at man selv er klar over sammenhengen.  Ved hjelp av terapeuten, kan man i fellesskap komme fram til hva som er det bakenforliggende problem, og behandle dette.  De følelserelaterte symptomene vil da bli borte.  Faktisk er det mulig å behandle vanskelige følelserelaterte problemer uten at man trenger å fortelle konkret hva problemet dreier seg om. Så lenge man klarer å fremkalle følelsene rundt problemet, kan det behandles.

Eksempler på følelserelaterte symptomer

Med følelserelaterte symptomer mener jeg både psykiske,-  og psykosomatiske problemer.  Vedvarende stress og psykiske problemer vil i svært mange tilfeller på sikt føre til psykiske lidelser.   Dersom man går med slike problemer over lengre tid, vil det som regel føre til kroppslige spenninger og smerter.  Typiske steder for slike smerter, er rygg, skuldrer, nakke og hodet. På lengre sikt vil dette kunne føre til mer alvorlige sykdommer.  TFT hjelper kroppen til avspenning.  Dersom vi får hjelp til å slappe av samtidig som en vond følelse er aktivert i kroppen, vil kroppen oppfatte at denne følelsen er regulert.  Det vil da i ettertid være vanskeligere å få denne følelsen tilbake på samme nivå.

Hvordan angripe problemene

Dersom det dreier seg om en enkeltstående konkret problem, kan det ofte være nok med en times kartlegging og tapping.  Det som gjerne viser seg, er at selv et enkelt problem kan ha en bakenforliggende, mer kompleks, årsak.  Veldig ofte kan hovedårsaken være noe mer kompleks, og ha røtter helt tilbake i barndommen.  I slike tilfeller er det gjerne behov for noe mer tid.

Ønsker du mer informasjon om TFT, eller gjøre en avtale, ring meg på  tlf.: 91 52 10 52 .  Tom E. Myrbråten, tankefeltterapeut MNLH

I “Skrivestua”  har vi en klinikk, hvor våre klienter kan få hjelp helt usjenert av alt annet liv på Farmen.

skrivestua

DSC_22                DSC_23