Stressrespons

Helt fra fødselen av er vår hjerne innstilt på overlevelse og trygghet. Hjernens hovedoppgave er nemlig å sørge for kroppens overlevelsesevne. Den må derfor fortest mulig finne ut av, og lære seg  alt som kan være farlig for kroppen. Denne informasjonen lagres for all framtid, i vår underbevissthet. Gjennom et samspill mellom hukommelsen og våre sanser, finner hjernen til enhver tid ut om det oppstår situasjoner som kan være farlig for kroppen. Dersom en slik situasjon oppstår, utløses automatisk vår medfødte stressrespons. Denne er basert på enten flukt, kamp eller frys.

Nå er det slik at vår underbevissthet er veldig rask, men den er ikke smart. Den kan derfor av forskjellige årsaker oppfatte ting som farlig, selv om det ikke er en reell fare. Dersom et lite barn for eksempel opplever at mor blir engstelig når hun ser en edderkopp, vil dette oppleves som farlig for det lille barnet. Barnet vil da sannsynligvis fortsette å være redd edderkopper også som voksen. Det typiske er da at selv om man med sin fornuft/ bevissthet vet at en liten edderkopp ikke er farlig, vil  underbevisstheten fortsatt aktivere vår stressrespons om den kommer i nærheten.

Dette er måten vår underbevissthet reagerer i forhold til alt vi har opplevd som farlig eller vondt som barn. Det spiller ingen rolle om det er en rasjonell eller irrasjonell fare. Så lenge vi opplevde det som farlig da vi var små, så er det det som er avgjørende. Derfor kan det ofte være vanskelig for andre som står rundt vedkommende, å klare å forstå reaksjonsmønsteret. Noen ganger kan man nesten tro at det er skuespill, eller at vedkommende bare gjør seg til. Det som da er viktig å vite, er at et traume er hverken større eller mindre en det vedkommende selv føler.  Traumer og vonde opplevelser, kan derfor ikke sammenliknes.

På bakgrunn av slik det er forklart ovenfor,  så vil traumer og vonde opplevelser fra barndommen,  være  mer eller mindre plagsomme hele resten av livet.  For å klare å få til endringer i underbevisstheten,  er det ikke nok med kognitive samtaler, som henvender seg til bevisstheten.  Tankefeltterapi er en av flere metoder innenfor energipsykologi, som jeg benytter for å nå fram til underbevisstheten.  Jeg benytter også en meget interessant metode for å reprogrammere underbevisstheten.

 Tom E. Myrbråten, traume,- og tankefeltterapeut