Reimprinting

Jeg vet ikke helt hva jeg skal oversette dette ordet med, men det er et amerikansk uttrykk som blant annet brukes innen energipsykologien. Om vi tenker oss en voldsom, traumatisk eller vond opplevelse som har skjedd i livet vårt, så kan vi gjerne på brøkdelen av et sekund få fram et bilde inne i hodet vårt fra denne episoden. Dette bildet representerer selve symbolet på den vonde hendelsen, og kan ofte fremkalle både følelse, lyd og lukt fra den faktiske hendelsen.

 Dette bildet, og sikkert flere andre, er printet inn i vår underbevissthet, og projiseres (vises) stadig i den bevisste delen av vår hjerne. Dette er ikke noe vi kan styre selv, men det kan være forskjellige ting i vårt dagligliv som får bildet til å dukker opp. Hver gang dette skjer, så følges det av vonde følelser, og skaper problemer i vårt liv.

Siden dette er noe som skjer i vår underbevissthet, og vår underbevissthet ikke er spesielt smart, så er det fult mulig å manipulere denne. Det virker kanskje litt underlig, men vår underbevissthet er som et lite barn med god hukommelse, men som aldri blir voksen. Om vi tenker oss at det bildet vi «ser» inne i vårt hode, er det ene og alene vi selv som regisserer. Dersom vi benytter vår makt som regissør til å redigere om dette bildet, så er det faktisk mulig å gjøre om et negativt bilde til et positivt.

Med god hjelp av en terapeut som behersker denne metoden, så er det fult mulig å endre vonde og negative bilder fra hukommelsen, til å bli mer positive og hyggelige bilder. Det er dette som kalles «reimprinting». Etter å ha behandlet den vonde følelsen tapping, skaper vi så et nytt og mer hyggelig bilde av det som skjedde. Når vi så har lykkes med å «printe» inn det nye bilde i underbevisstheten, så vil det være dette bildet som kommer opp i vår hjerne i stedet for det gamle. Det nye bildet vil da selvfølgelig ikke skape de samme vonde følelsene som kom med det gamle bildet.

Tom E. Myrbråten, traume,- og tankefeltterapeut