Psykoterapi/coaching

I mine samtaler med enkeltpersoner eller par, legger jeg stor vekt på å skape forståelse rundt begrepet “følelser og fornuft”. Det å få en økt forståelse om hvordan vi styres av henholdsvis det bevisste og det underbevisste sinn, bidrar i stor grad til å forstå mer om både  oss selv og hverandre. Hvor mye vi styres av våre “programmeringer” fra barndom og oppvekst, og hva det er som styres av vår egen fornuft.

Gjennom slike samtaler finner vi ofte fram til bakenforliggende forhold som man ikke trodde hadde noen innvirkning på hvordan vi fungerer i dag, men som likevel fortsatt påvirker oss underbevisst. Her kan det ofte være nyttig å kople inn en eller flere av de andre metodene som er beskrevet på siden, dersom man ønsker å gjøre endringer.

2hjerner