Placebo – kroppens egen evne til å heale seg selv

Enten vi går til legen, psykologen eller alternativ behandling, om vi får piller eller blir operert, så er det en veldig stor prosent av helbredelser som skyldes placeboeffekten. Vi har jo for eksempel ofte hørt at operasjonen var vellykket, eller den var ikke vellykket. I dag vet vi at en del av de tilfellene hvor operasjonen var vellykket, faktisk skyldes placebo. Det faktum at vi TROR at «nå er jeg bra» har en mye større effekt enn det vi har vært klar over. Det viser seg at vår hjerne ikke bare styrer våre tanker, men den styrer også det meste i kroppen. Våre tanker styrer nemlig mye av produksjonen av kjemikalier og hormoner, som igjen styrer hvordan vår kropp skal forholde seg i gitte situasjoner.

Negative tanker som angst, frykt og redsel, skaper stress i kroppen. Dette er i utgangspunktet en positiv effekt, som skal få oss ut av farlige situasjoner. Da skjer det en hel rekke fysiologiske endringer i kroppen, som setter kroppen i alarmberedskap, og i stand til kamp eller flukt. Straks faren er over, oppfatter vår hjerne at det er trygt, og produserer positive kjemikalier og hormoner, som igjen gir melding til alle cellene at de kan gjenoppta sine funksjoner.

Placeboeffekten kan vi således forbinde med de positive tankene, mens de negative tankene forbindes med det motsatte, nemlig noceboeffekten. Så lenge de positive tankene råder, vil dette påvirke alle cellene i kroppen til å gjøre den jobben de er satt til, og det er i all hovedsak å holde liv i kroppen vår. Selvfølgelig innebærer dette også å bekjempe sykdommer og andre innvendige problemer. Problemet vårt er imidlertid at mange av oss har vonde opplevelser og minner, som er lagret i vår underbevissthet. Det vil si at selv om vi ikke lenger går å tenker på disse minnene, så vil vår underbevissthet hele tiden påvirke oss i form av vonde følelser. Dette fører igjen til at vi får følelsen av at noe er galt, og blir preget av negative tanker og innvendig stress.

Dersom de negative tankene styrer oss over for lang tid, får vi en noceboeffekt, og som regel fører dette til en eller annen form for sykdom. Dersom vi så foretar oss noe for å bli bra av denne sykdommen, og vi samtidig klarer å tro på at dette virker, så vil placeboeffekten overta. Den vil da skape den positive effekten som skal til for at cellene slutter å være i alarmberedskap, men i stedet gjør jobben sin med å heale oss og holde oss friske.

Det er nettopp dette vi jobber for å oppnå ved hjelp av energipsykologi, er jo nettopp å bearbeide de vonde minnene, slik at det blir lettere å opprettholde de positive tankene. De fleste av oss har sikkert erfart at det ikke hjelper å henvende seg til fornuften, og forklare den at den må slutte å tenke negative tanker. Siden følelsene styres fra vår underbevissthet, er det hit vi må henvende oss for å kunne få til en endring i våre tanker. Dette er ikke lett å klare på egen hånd, så da trenger man som regel litt hjelp. Straks de vonde minnene har blitt regulert, kommer fornuften på banen helt automatisk. Det har nemlig aldri vært noe feil med vår fornuft, men siden følelsene har vært så sterke, så har de seiret over fornuften. Mange har fått god hjelp til å regulere sterke følelser gjennom energipsykologi. Et helt ufarlig og medikamentfritt alternativ.

Tom E. Myrbråten, reg. Tankefeltterapeut MNLH