Nyttårsforsetter

 

2hjerner

De fleste av oss har vel erfart at nyttårsforsetter sjelden blir en realitet. Grunnen til dette kan vi lett forstå dersom vi kjenner til forskjellene mellom vår bevisste,- og vår underbevisste hjerne. Når vi setter oss mål vi ønsker å nå i det nye året, så skjer dette i den bevisste delen av vår hjerne. Vi kan ofte være både bestemte, oppglødde og motiverte på å nå disse målene. Nå er det bare slik, at når vi kommer litt utpå nyåret, og hverdagen krever sitt, blir vår bevisste hjerne ofte busy med mange andre trivielle ting. Det kan være seg alle regningene etter jul, saker og ting som skjer på jobben eller kanskje vi drømmer om en sydentur på senvinteren.

Mens vår bevissthet nå er travelt opptatt med mange slags tanker og drømmer, så må det fortsatt være noen som «styrer skuta». Det vil si å styre våre daglige handlinger og atferd, nemlig vår underbevissthet. Problemet er bare det, at underbevisstheten ikke styrer etter de samme ønskene og målene som bevisstheten. Underbevisstheten styrer etter våre vaner og hva vi har lært og blitt «programmert» med tidligere i livet. Det handler da til syvende og sist om hvilke tanker vi har om oss selv. Er jeg bra nok, klarer jeg dette, er jeg pen nok, har jeg det som skal til?? Det viser seg at de aller færreste av oss kan svare bekreftende på dette. Ofte så tror vi på det i vår bevisste hjerne, men dersom vi stiller spørsmålet til underbevisstheten, så viser det seg at den ikke alltid er enig.

Innenfor energipsykologien har vi metoder som viser helt tydelig hva kroppen/underbevisstheten tror på eller ikke. Ved hjelp av de samme metodene, så er det også mulig å omprogrammere underbevisstheten til å jobbe mot de samme målene som bevisstheten. Det er nettopp dette som er det aller viktigste i vår streben etter å bli den vi ønsker, eller å nå de målene vi setter oss. Positiv tenking og motivasjon handler om den bevisste hjerne, og har meget kortvarig effekt. Det som derimot blir programmert inn i underbevisstheten, har en varig og kraftig effekt.

Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på hvordan vår underbevissthet kan risikere å jobbe i motsatt retning av vår bevissthet, dersom vi styres av negative følelser i vår underbevissthet.  (Klikk på illustrasjonene for å få de større)

malsetting