Målsetting

Vår målsetting er å jobbe for å øke traumebevissteheten til folk som til daglig kommer i kontakt med traumatiserte barn og unge på flere nivåer i samfunnet. Både innenfor skole, barnehage, fosterforeldre, barnevernsansatte, helsepersonell med fler.  Vi føler at dette er et så viktig budskap, at vi vil gjøre alt det vi kan for  å få spredd dette til flest mulig.  Dersom vi på sikt får et mer taumebevisst samfunn, vil vi alle komme et lite skritt nærmere det vi kaller “det gode liv”.

Videre har vi også lært å ta i bruk energipsykologi, som har vist seg å være til stor hjelp for personer med treumer og treumerelaterte problemer. Å skape forståelse og innsikt omkring disse problemene, vil gi muligheten til å tolke og takle sitt liv på en enklere måte.  Se mer om dette under  “Tjenester”