Lykkes eller misslykkes?

Hva er grunnen til at noen klarer å realisere sine drømmer, mens for andre så forblir det bare med drømmene. Stort sett har dette å gjøre med den programmerte holdningen til oss selv. Er denne positiv, så har vi troen på at det skal gå bra, og vi tør å stå på for å gjennomføre. Dersom holdningen til oss selv er negativ, er det ofte frykten for å gjøre feil, samt liten tro på egne ferdigheter. I begge tilfellene er dette programmerte holdninger som har blitt lagret i vår underbevissthet, helt fra vi kom til verden. Det er rett og slett den måten vi blir behandlet av våre omgivelser, som avgjør hvilket grunnleggende syn vi får på oss selv.

 Dersom slike negative holdninger til oss selv blir forsterket av diverse hendelser senere i livet, vil dette kunne føre til at vi ikke bare misslykkes med å oppfylle våre drømmer, men det kan i verste fall føre til at vi får psykiske problemer. En slik grunnleggende negativ holdning til oss selv, vil i tillegg også føre til at vi har et negativt syn på livet og våre medmennesker. Typisk for en slik holdning, er at vi ofte ikke ser det selv, men vi synes at det er «de andre» som er rare og dumme. Årsaken til at vi ikke er bevisst våre egne holdninger på disse områdene, ligger i selve navnet underbevisst (ubevisst). For å si det på en annen måte, det som blir programmert inn i vår underbevissthet fra vi er helt små, enten det er rett eller feil, oppfattes av vår hjerne som 100% sant eller riktig. Spesielt i perioden fra 0-6 år, da vår bevissthet på dette tidspunkt ikke er utviklet, og at vi derfor ikke har muligheten til å tenke og vurdere selv.

Måten vår underbevissthet og vår programmering styrer oss, er ikke gjennom våre tanker, men gjennom våre følelser. Dette er det viktig viktig å forstå, dersom man skal klare å hjelpe mennesker som i større eller mindre grad sliter med negative følelser. Dårlig og vanskelig atferd er et typisk eksempel på at det ligger negative følelser bak. Det har i alle år vært en hoved oppfatting at man kan klare å endre slike holdninger gjennom kognitive samtaler. Men siden slike samtaler henvender seg hovedsakelig til fornuften/bevisstheten, så har det ikke den store gjennomslagskraften. Det behøver overhodet ikke være noe galt med fornuften hos slike mennesker, og noen føler seg direkte krenket, av en slik oppfattelse. Nei,- dersom man skal komme slike negative holdninger og programmeringer til livs, er det underbevisstheten man må henvende seg til.

 Det finnes i dag flere metoder for å komme i kontakt med underbevisstheten, og energipsykologi er en mye brukt og ufarlig metode. Her har vi både TFT og EFT, som er nært beslektede metoder, og som har vist seg å hjelpe mange mennesker med slike plager og problemer. Siden disse metodene går ut på å regulere vonde og vanskelige følelser, så handler dette om å henvende seg til underbevisstheten (følelsene) i stedet for å snakke til bevisstheten (fornuften).

Tom E. Myrbråten, Tankefeltterapaut MNLH