Klassisk TFT

Beskrivelse av metoden

Med klasisk TFT mener jeg den metoden som Mats Uldal har undervist i Norge i nesten 20 år, fram til han døde i 2016. Denne metoden går ut på å benytte diverse spørreteknikker for å finne fram til den bakenforliggende årsak og kjernen til problemet. Når man så har funnet fram til problemet, vil som regel tanken på dette fremkalle følelser og reaksjoner i kroppen. Eksempelvis trykk i brystet eller magen, raskere pust, diverse spenninger, etc.

Mens pasienten holder fast på denne følelsen, banker terapeuten på forskjellige reflekspunkter på kroppen. Denne bankingen får kroppen til å slappe av, og de vonde følelsene og reaksjonene i kroppen går tilbake. Når denne prosedyren er fullført, vil pasienten ha problemer med å få disse følelsene tilbake.