I nærkontakt med traumatiserte barn og ungdom

 

Foredraget er beregnet på alle som til daglig kommer i kontakt med traumatiserte barn og unge, som har vanskeligheter med å tilpasse seg sine omgivelser i hverdagen.

Det går ut på å forklare sammenhengen mellom vanskelig og uforståelig adferd, og en traumatisert bakgrunn. Ikke minst hvordan hjernen og hukommelsen lagrer informasjon, og iverksetter “alarmreaksjoner” uten at det er en bevisst handling.

Ved å se denne sammenhengen, vil det være til stor hjelp i hvordan man skal forstå og møte slike barn til daglig. Vi må hele tiden tenke at “dette barnet er ikke vanskelig, men det har det vanskelig”.

Vi har en versjon som omhandler små barn, og som egner seg godt for barnehagepersonell. En annen variant handler mer om større barn og ungdom, og er egnet for ansatte i skolen. Foredraget vil også være godt egnet for forsterforeldre, dersom de ikke allerede har deltatt på de samme kursene.

Hovedtemaene i foredraget er:

HJERNENS UTVIKLING FRA FØDSELEN – DEN TREDELTE HJERNEN –  TOLERANSE VINUET – OMSORG HJULET – TRE GRUNN PILARER – DIN  EGEN SESITIVITET

Mesteparten av vårt stoff er hentet fra opplegget til RVTS-Sør (Regionale resurssentre om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging)

Foredraget har en varighet på ca. 2 timer, inklusiv en 10 min. pause.

Send oss en mail om du ønsker et pristilbud.  Oppgi hvor det er og ca. antall personer.