Hypnoterapi

Hypnose er en metode som er godt egnet til å nå inn til det underbevisste sinn. Mange har kanskje en litt feilaktig oppfatning av hypnose, siden det ofte har blitt brukt i en underholdning sammenheng. Denne framstillingen har overhodet ikke noe å gjøre med hypnoterapi. Det hypnoterapi baserer på, er at man gjennom dyp avslapping roer ned den bevisste delen av sinnet, for derved å etablere kontakt med det underbevisste sinn. Selv om man er inne i en slik dyp avslapping, har man fortsatt full kontroll. Når denne kontakten er etablert, vil terapeuten kunne legge inn positive ønsker, mål og intensjoner, som er i tråd med det klienten ønsker. Bare det i seg selv å oppleve en slik form for avslapping, er meget behagelig.

Denne metoden er derfor egnet til å endre både vaner, uvaner, vonde minner/traumer, etc. Siden dette styres av det underbevisste sinn, er det ikke lett å gjøre endringer gjennom å bare tenke annerledes. Mye av våre underbevisste programmeringer er nemlig “hypnotisert inn” i vår hjerne før vår bevissthet var utviklet. Det bevisste sinn fungerer på en måte som et filter, og gjennom hypnose blir det lettere å trenge gjennom dette filteret.

På illustrasjonen nedenfor har vi delt hjernen inn i fire faser (delta, theta, alfa, beta), på bakgrunn av aktivitet. Hjerneaktiviteten måles her med hvor raskt hjernen svinger i antall hertz pr. sekund. Det vi kaller hypnosefasen er theta fasen, mens alfa og beta representerer det bevisste sinn. Som vi ser ved alder før 6 år ligger theta fasen helt åpen, og vi er maks. mottagelig for lærdom. Denne effekten kan vi også til en viss grad oppnå senere i livet ved hjelp av hypnose.

programmeringsfase