Sammenhengen mellom fysiske helse og stress

hjerne,rød.grønn

Dersom vi ser for oss at hele vår kropp er et stort samfunn av celler, så har alle cellene hver sin arbeidsoppgave å utføre.  Alle disse arbeidsoppgavene har en ting til felles, nemlig “å holde hjulene i gang” i samfunnet/ kroppen. Det vil med andre ord si, å sørge for at vi til enhver tid er friske og raske, og i stand til å utføre alle våre funksjoner.  Vi er derfor avhengig av et godt immunforsvar, fordøyelse, stoffskifte, evnen til å leges ved skader, og mye, mye mer.  Så lenge alt i omgivelsene virker trygt og rolig, fungerer dette samfunnet helt perfekt.  Sjefen, som i dette tilfellet er hjernen, sender ut beskjed til alle sine underordnede, om at “nå er det grønt lys, så bare kjør på”. Alle cellene mottar disse positive signalene, og står på med å jobbe og vokse.

Måten vår hjerne kommuniserer med alle cellene i kroppen, er bl.a. gjennom utskilling av hormoner. Så lenge det er “grønt lys”, produserer hjernen positive hormoner som f. eks. veksthormoner, dopamin, oxytocin, vasopressin.  Dette sørger for at de forskjellige cellene aktiveres, og gjør den jobben de er satt til å gjøre.  Når derimot de ytre omstendighetene endrer seg, og våre sanser registrerer at det er fare, “tennes det røde lyset” og cellene får beskjed om å innta forsvarsposisjon.  Dette skjer ved at hjernen sørger for produksjon av hormoner som for eksempel kortisol, histamin, cytokines, noreprinephrine.   Når så cellene får denne meldingen,  skifter de over fra arbeidsmodus til forsvarsmodus.  Funksjoner som bl.a. fordøyelse, stoffskifte og mye,mye mer, reduserer sin aktivitet, og overfører energien til muskler i armer og ben.  Dette er for at vi skal bli i stand til enten å flykte ut av situasjonen,  eller forsvare oss ved kamp.  Straks vi så har kommet oss ut av denne faretruende situasjonen, tennes igjen “det grønne lyset” og kroppen er “back in bussiness”.

Dersom vi har vært utsatt for vonde og treumatiske opplevelser i vår barndom, kan det medføre at vi ser på våre omgivelser på en feilaktig måte.
Vi kan da ofte føle at vanskelige livssituasjoner, er mye vanskeligere enn hva som ville være normalt.  Vi har på grunn av vår bakgrunn, utviklet
en større sensitivitet for en rekke situasjoner.  Dette er situasjoner som på en eller annen måte minner oss følelsesmessig om de vonde opplevelsene fra barndommen, og det “røde lyset” tennes automatisk. Dersom vi så ser på illustrasjonen, og tenker oss at pilen alt for ofte slår over på rødt, vil dette føre til at kroppen og cellene veldig ofte er i forsvarsposisjon.  Det medfører igjen at de ikke får gjort sine faste oppgaver, og kroppen vil ikke da fungere som normalt.  Mange vil ofte slite med dårlig fordøyelse, forhøyet blodtrykk samt smerter i muskler og ledd, på grunn av spenninger.

Disse fysiske plagene som er nevnt i forrige avsnitt, forutsetter vi i følge resonnementet, er forårsaket av bakenforliggende følelserelaterte problemer. Vi mener da at i stedet for å behandle fordøyelse, blodtrykk, muskel,- og leddsmerter med kunstige medikamenter, er det en fordel om man kan få det bort med naturlig behandling. Siden medisiner som regel bare fjerner symptomene og ikke årsakene, medfører det at man må leve på medisiner mer eller mindre permanent.  I de tilfellene hvor man klarer å finne den eller de bakenforliggende årsakene, og lykkes med å få dette bort med f.eks. TFT,  er problemet løst en gang for alle. Det er ikke riktig sjelden TFT kan hjelpe mot slike irrasjonelle følelser, så det burde absolutt vært et fornuftig førstevalg.  Mange av de som får hjelp av TFT, har ofte gått en lang vei via medisiner og diverse behandlingsformer, og brukt mye penger uten resultat. TFT baserer seg på kroppens egne reparasjonsystemer, og er en naturlig behandlingsform som er helt ufarlig og uten negative bivirkninger.

(Mye av stoffet er hentet fra Dr. Bruce Lipton, )

Tom E. Myrbråten, tankefeltterapeut MNLH