Hvordan skape følelsesmessig trygge og robuste barn

Nyfødte og små barn, er 100% avhengig av sine foreldre for å utvikle sin personlighet og sine følelser på en sunn og god måte.  De viktigste personlighetstrekkene våre blir formet de første 2-4 leveårene. Dette har avgjørende betydning for hvordan de vil klare å takle livet videre som voksen.   I oppdragerrollen, benytter vi som foreldre stort sett de samme prinsippene som vi selv ble oppdratt etter.   Siden vi i dag vet at «psykologiske sår er arvelig», er det viktig at vi er bevisste på hva vi ønsker å videreføre til våre barn, og hva vi ikke ønsker å videreføre.

Gi ditt barn et godt «psykologisk immunforsvar»

Det kan derfor være nyttig kunnskap å vite hvordan barns hjerne utvikler seg fra fødselen, hva som kreves av oss for å regulere barns følelser på en sunn og god måte.  Det vi legger ned av innsats når barna er små, bidrar til at de får en sunnere psykisk og fysisk helse gjennom resten av livet.  Sagt på en annen måte; «vi blir aldri ferdig med vår barndom, den følger oss hele livet».  Nå finnes det ikke en fasit på hva som er riktig måte å oppdra barn, men økt kunnskap om hjernens utvikling og funksjon, vil gjøre det enklere å treffe de riktige valgene.

Hjernen sett i et «dataperspektiv»

Det er faktisk mange likhetstrekk mellom vår hjerne og en datamaskin.  Vi kan f. eks. sammenlikne et nyfødt barns hjerne med en helt ny datamaskin uten Windows. Uten et operativsystem (Windows), vil ikke datamaskinen være i stand til å fungere med de programmene som vi legger inn på maskinen etter hvert.  Et lite barns «operativsystem», er den grunnleggende formingen av hjernen, som finner sted de første 3-4 leveår.  Som foreldre er det faktisk vi som installerer dette hos barna. Det er derfor viktig å være oppmerksom på hva som foregår, og hvilke prinsipper som ligger til grunn, for at resultatet skal bli best mulig.  Etter at operativsystemet er på plass, og det er lagt inn diverse programmer, er det slett ikke enkelt å endre på dette.   Alle kjenner jo til hvor viktig det er å unngå virus på en datamaskin, like viktig er det å unngå å videreføre våre “psykologiske virus” til barna.  Det er mye vanskeligere å fjerne «psykologisk virus» enn det er å fjerne datavirus.

Tom E. Myrbråten,   foredragsholder