Hvordan påvirke og endre vanskelig atferd

Innenfor energipsykologi tenker vi at dersom en følelse er sterk nok, så vil den overvinne og ta styring over fornuften. Det er jo nettopp dette vi ser resultatet  av under sterk utagerende atferd. Den tradisjonelle måten å møte slik atferd på, er jo å forsøke å snakke fornuft med vedkommende. Det vi jo vet i dag, er at når vi snakker til fornuften, så henvender vi oss til den bevisste delen av hjernen. Man opplever da som regel at når vedkommende har roet seg ned, og fornuften igjen har overtatt kontrollen, så er det enighet om at slik atferd ikke er bra. Problemet er jo bare det, at det ikke er tankene og fornuften som styrer våre følelser.  Følelsene styres av underbevisstheten, som igjen har sine preferanser fra erfaring og innlæring helt tilbake fra fødselen.

 Årsaken til at enkelte reagerer med vanskelig og utagerende atferd i visse situasjoner, handler ikke om selve situasjonen, men om hva vedkommende føler i forhold til situasjonen. Med andre ord, så er det avgjørende hvilke preferanser vedkommende har, som da påvirker og styrer atferden. Om vi eksempelvis ser for oss to personer, som begge har vokst opp med hund i huset. Person nr. 1, hadde et kjempeflott varmt og godt forhold til sin hund, mens person nr. 2, ble kraftig bitt av hunden sin. Senere i livet, vil da selve ordet hund framkalle varme gode følelser og minner hos person nr. 1, mens person nr. 2 vil få en følelse av frykt og angst. Vi kan jo da selv tenke oss  hva et fysisk møte med hund, vil føre til hos disse to.

 Basert på eksempelet ovenfor, ser vi for oss at person nr. 1 tar en samtale med person nr. 2. Her forklarer han på en meget overbevisende måte, at det person nr. 2 opplevde var et unntak, og at dette er meget sjeldent og neppe kommer til å skje igjen. Person nr. 2 som ellers er en meget fornuftig og oppegående person, vet jo selvfølgelig dette fra før, men det har ingen betydning for angsten. Grunnen til dette, er selvfølgelig at angsten og de vonde minnene, kommer fra underbevisstheten. Siden underbevisstheten  forholder seg til tidligere erfaringer,   lar den seg ikke lett overbevise ved at man snakker til fornuften.

 Spørsmålet er da om det i det hele tatt er mulig å endre slik atferd? Ja, det er mulig, men da bør man helst benytte metoder som henvender seg til underbevisstheten. Det finnes flere metoder for å påvirke vår underbevissthet. TFT er en av flere metoder innenfor energipsykologi, hvor man kan komme i kontakt med underbevisstheten. Da er det mulig å regulere vonde minner, traumer, stress, angst, m.m. Her brukes metoder som iverksetter kroppens egne mekanismer, og som kun bygger på naturprinsipper, og som er helt ufarlig (TFT er ikke hypnose).

Tom E. Myrbråten, tankefeltterapeut MNLH