Hvordan nå våre mål ved hjelp av energipsykologi. (reprogrammering av underbevisstheten)

Mesteparten av den tiden vi mennesker er våkne, er vår hjerne opptatt med et eller annet. De fleste av oss opplever vel at vi tenker på noe hele tiden. Store deler av dagen så er vi også aktive med et eller annet gjøremål. Det interessante er at våre tanker sjelden er fokusert på det vi driver med. Vi tenker kanskje på noe som skal skje senere, eller på noe som har skjedd. Mulig vi tenker på ting som noen har sagt, eller vi lurer på hva andre kommer til å si. Vår bevissthet er i stand til å vandre både framover og bakover i tid.

Hele denne tiden hvor vår bevissthet er opptatt med alt mulig annet en akkurat her og nå, er det vår underbevissthet som styrer oss. Siden vår bevissthet ikke følger med på det som skjer, styres våre handlinger av underbevisstheten, som igjen tyres av våre programmeringer. Underbevisstheten vår er ikke i stand til å tenke en fornuftig tanke, men den er alltid til stede i øyeblikket. Den har derimot en utmerket hukommelse, og er fult og helt innstilt på å gjennomføre det som er innlært og erfart på et tidligere tidspunkt.

Siden vi ikke alltid er så flinke til å stille inn vår bevissthet på her og nå, er det meget viktig for resultatet av våre handlinger, at underbevisstheten vår har gode programmer å styre etter. Dessverre er det ikke alltid slik. Mange av oss har opplevd å bli programmert med visse feil. Dette rammer i veldig stor grad vår selvtillit og troen på at vi klarer å prestere. I praksis så vil dette fungere på følgende måte: Tenk at du med din bevisste tanke (som styrer ønsker, behov, ambisjoner og positiv tenking), setter deg et forholdsvis ambisiøst mål. Enten dette gjelder privat eller i jobbsammenheng, så vil vår underbevissthet styre etter våre underliggende programmer, hver gang vår bevissthet ikke følger med. Dersom vår programmering sier at «du duger ikke» «du er ikke god nok» «dette er for vanskelig for deg», så vil vår underbevissthet sabotere hele prosjektet.

De fleste av oss er da vant til å reager med å «snakke til bevisstheten/fornuften», og si at vi må ta oss sammen, eller vi må skjerpe oss. Dette hjelper veldig lite, siden vår bevissthet stort sett bare styrer 5% av våre handlinger, og kun opererer med en hastighet på 40 bits pr. sek. Da er det mye smartere å henvende seg til den underbevisste delen av hjernen, som styrer oss 95% av tiden, og opererer med 40.000.000 bits pr. sek.

Innen energipsykologi har vi blant annet en metode som kalles superlæring. Ved hjelp av denne metoden, kan vi få hjernen til å stille inn på «maks opptaksstyrke», og reprogrammere vår underbevissthet. Dette høres ut som eventyr, men det er faktisk mulig på kort tid, og kan bevises ved hjelp av muskeltest. Det vil si at dersom vår underbevissthet ikke tror på det målet vi har satt oss, så vil vi kunne måle dette ved at vår arm viser lite energi/ muskelstyrke, når vi uttaler målet. Når vi så gjennomfører reprogrammeringen, som tar 5-10 minutter, vil vi se at energien i armen har endret seg. Dette betyr igjen at vi har klart å programmere målet vårt inn i underbevisstheten, og den vil da hjelpe oss å styre mot at målet realiseres.

Tom E. Myrbråten, traume,- og tft-terapeut