Hvordan kan tankene påvirke vår biologi og helse?

Hver gang vi tenker, føler eller har et indre foredrag i vårt bevisste sinn, sitter alltid vårt underbevisste sinn på første rad og følger med. All denne informasjonen formidles umiddelbart videre til alle kroppens celler. Dersom «foredraget» inneholder noe som er negativt for kroppen, vil cellene umiddelbart gå i forsvarsposisjon. Dette styres av det autonome nervesystem, som er et primitivt system og går 100% på autopilot.

Kroppen produserer da stress, som medfører at det sprøytes inn stresshormoner i «bøtter og spann». Så lenge denne prosessen er i gang, er cellene i beredskap for å forsvare kroppen, og kan derfor ikke gjøre sine vanlige oppgaver med vekst og vedlikehold. Det autonome nervesystem er basert på at straks faren er over, skal systemet regulere stresset ned, slik at alle cellene kan gjenoppta sine normale funksjoner.

Vi har vel alle opplevd at bare ved å tenke på noe vi frykter eller er redde for, så kan vi umiddelbart kjenne det langt ned i magen. Det autonome nervesystem består bland annet av vagusnerven, som er kroppens lengste nerve. Den går fra hjernen og helt ned i tarmene. På sin vei har den forgreninger til alle viktige indre organer, som hjerte, lunger, lever, nyrer, mage, m.m.  På denne måten kan våre tanker kontrollere hjerterytmen, pusten, fordøyelsen, immunforsvaret og alle andre kroppsige funksjoner.

Stress over lengre tid er derfor gift for kroppen, og er som regel bakgrunnen for de fleste psykiske og fysiske sykdommer. Vi sier da at det skyldes ubalanse i det autonome nervesystem. Dersom det motsatte er tilfelle, nemlig at systemet er i balanse, vil kroppens egne systemer jobbe for å opprettholde vår helse. Det er derfor like viktig å jobbe med de bakenforliggende årsakene til sykdom, som selve sykdommen og symptomene.

Energipsykologi benytter metoder som jobber for å regulere gamle traumer og minner, som huskes av det underbevisste sinn, og er med på å skape stress og uro selv i tilfeller hvor det ikke eksisterer reell fare. Siden det ubevisste sinn ikke er smart, reagerer det på bakgrunn av tidligere programmeringer og opplevelser. Dette er igjen med på å forme hvordan vi tenker om,- og ser på oss selv. Dersom målet er å forbedre vår helse, er det i så fall her støtet må settes inn.

Tom E. Myrbråten, psykoterapeut og tankefeltterapeut, MNLH