Hvem er egentlig JEG?

Som den kjente forfatteren Dr. Deepak Chopra sier: «Livet er en hendelse i tid». Livet er i stadig forandring og utvikling, og den som opplever livet er JEG. Det samme gjelder våre tanker. Det er en stadig pågående prosess som preges av hendelser og opplevelser gjennom hele livet, samt forventninger og bekymringer over framtiden. Kroppen vår er også en hendelse i tid. Den utvikler seg og forandrer seg hele tiden fra vugge til grav. Den som opplever alle disse hendelsene er JEG.

JEG er ikke mitt liv, JEG er ikke min kropp og JEG er heller ikke mine tanker. Hvem er så JEG? JEG er den som opplever alt dette, nemlig min bevissthet. Når jeg sier at livet, kroppen og tankene er hendelser i tid, mener jeg at det er aktiviteter eller prosesser i stadig endring. Hva som skjedde for et år siden, en måned siden, en uke siden, i går, noen sekunder siden, er ikke lenger virkelighet. Vi kan ikke lenger oppleve noe av dette på virkelig. Kroppen min er heller ikke den samme som den var og mest sannsynlig har jeg ikke lenger de samme tankene som jeg tenkte for en stund tilbake.

Det eneste som vi kan si er virkelighet, er det som skjer her og nå akkurat i dette øyeblikk. Det er her og nå JEG lever, og JEG er fortsatt den samme selv om livet, kroppen og tankene ikke lenger er de samme som de var. En fin metode til å få kontakt med mitt sanne JEG, er gjennom meditasjon. Da kan vi kople ut våre tanker og følelser, og få en slags «ut av kroppen» opplevelse. I denne tilstand kan vi si at JEG bare ER. Siden alt negativt og vondt kun eksisterer i våre tanker eller kropp, så er dette en meget behagelig tilstand.

Hver gang vi går inn i denne tilstanden (mediterer), har dette en beroligende virkning på både sinn og kropp. I denne beroligende tilstand, er vi i det vi kan kalle «healing modus» (homeostase). Da sender hjernen «faren over» signal til alle cellene,  som gjenopptar sine arbeidsoppgaver med å holde oss,- eller gjøre oss, friske.