Hva er det egentlig som er problemet?

Om vi tenker oss følgende prinsipp som grunnlag for våre følelsemessige problemer, og da mener jeg når følelsene virkelig blir et problem :

«Det er ikke problemene vi møter på, som er problemet. Det er hva vi føler om de problemene vi møter på, som er problemet.

Vi ser for oss at problemet vi sliter med er vanskelige relasjoner. Det kan være forholdet til kollega/er på jobben,- til en «vanskelig» sjef,- til ektefelle/samboer,- eller andre. Da er det gjerne følelser som sinne, skuffelse, tristhet, hat, bitterhet, sjalusi, etc. som dukker opp. Disse følelsene styres av vår underbevissthet, som igjen kommer fra vår programmering og opplevelser fra tidligere i livet. Dette er jo grunnen til at flere personer reagerer forskjellig på et og samme problem.  Jo større problemer vi har hatt gjennom vår oppvekst, jo vanskeligere er det å klare å regulere disse følelsene.    Følelsene vil da ofte omslutte problemet på en slik måte, at fornuften ikke slipper til, og problemet virker overveldende.

Siden vår stressrespons er basert på kamp eller flukt, er jo en vanlig måte å forsøke å komme bort fra problemet/ følelsene, å flykte til for eksempel rus, mat, spill, trening, shopping, etc. Da vil vi klare å komme bort fra problemet for en kortere periode, men det vender hele tiden tilbake. Dersom de vonde følelsene i forhold til problemet er sterke nok, orker vi ikke å stå i det, og flukten blir da en mer eller mindre permanent løsning. Det er da vi kaller det avhengighet. En annen måte å regulere de vonde følelsene er ved hjelp av medikamenter. De har som regel en slik effekt at våre følelser blir utflatet. I tillegg til at de demper de vonde følelsene, vil de også i like stor grad virke dempende på gode følelser. I tillegg er det ofte en del negative bivirkninger med slike medisiner.

 Tankefeltterapi (TFT) er en alternativ metode til å regulere vonde og vanskelige følelser. Den er basert på 5000 år gamle kunnskaper om kroppens meridiansystem, som fører energien til alle organer i kroppen. Meridiansystemet har også noen såkalte aku punkter, som mange kjenner fra akupunktur, hvor man punkterer disse punktene med nåler. Behandling med tankefeltterapi, foregår ved at man banker lett på noen av disse punktene. Dette er blant annet punkter som regulerer kroppens stress. Dersom man behandler disse punktene samtidig som stresset/vonde følelser er aktivert i kroppen, vil dette sende noen signaler som påvirker underbevisstheten. Man kan ikke pr. i dag forklare helt hva det er som skjer i kroppen, men vi registrerer at kroppen slapper av og stresset blir borte. Om vi så forsøker å aktivere de samme vonde følelsene etter behandling, så er det veldig vanskelig å få disse følelsene tilbake.

 Om vi på denne måten lykkes med behandling/regulering av de vonde følelsene, som utløses av et eller flere problemer rundt oss, så vil problemet bli mindre. Da kommer vår fornuft/bevissthet på banen, og det viser seg at vi har det som skal til for å løse problemet. Det er nemlig slik at en av de fysiologiske reaksjonene som skjer i kroppen under stress, er at blodårene i fremre del av hjernen trekker seg sammen. Siden det er her senteret for vår fornuft/ bevissthet sitter, så er det en logisk forklaring på hvorfor vi ikke tenker like klart under stress.

Tom E. Myrbråten, traume,- og tankefeltterapeut