Hva eller hvem er det egentlig som styrer vårt liv

Er det vi selv og vårt bevisste jeg, eller er det våre foreldre, våre øvrige omgivelser/miljø, og vår underbevissthet?  I følge nyeste forskning innenfor såkalt epigenetikk (bl.a. Bruce Lipton), så viser det seg at fra den dagen vi blir født, starter programmeringen av vår hjerne.  Vi er ikke på langt nær så styrt av gener fra fødselen, som vi tidligere har trodd.  Derimot så ligger våre gener klare til å bli «skrudd på» etter hvert som vi erfarer og opplever, og på lik linje med en datamaskin, så blir vi fortløpende «programmert» fra den dagen vi blir født.  Vi er derfor mer eller mindre prisgitt våre foreldres egenskaper, våre omgivelser, og det miljøet vi vokser opp i.  Alt vi erfarer de første leveårene, lagres så i vår underbevissthet, og vil i stor grad påvirke hvordan vi styrer vårt liv videre.   Det vil også i stor grad påvirke vår helse, både fysisk og psykisk.  Med andre ord, selv om vi ønsker å tro at det er oss selv som sitter med styringen, så må vi nok dessverre akseptere at vi alltid er prisgitt en «overstyrmann».   Den kjente forskeren, Bruce Lipton, påstår at vi til daglig bruker vår bevissthet kun 5%, mens 95% av tiden er det underbevisstheten som styrer oss ut i fra de programmerte mønstrene.

Det kan være mange årsaker til at denne «programmeringen» ikke alltid blir helt perfekt.  Alt fra at du vokser opp med foreldre som aldri burde hatt barn, til foreldre som gjør det beste de kan, men som kanskje selv har vært utsatt for «dårlig programmering».  Mange som har opplevd en slik oppvekst, har som regel vært en eller flere turer innom en tradisjonell psykolog i løpet av livet.  Mens den tradisjonelle psykologien,  som regel er mest opptatt av våre tanker og den bevisste delen av hjernen,  fokuserer vi innenfor energipsykologi mest på følelser.  Endringer i den kognitive/ bevisste delen av hjernen, har som regel kortere varighet.  Dersom man skal oppnå varige endringer, må man adressere problemet der hvor det befinner seg, nemlig i underbevisstheten/ følelsene.

 

Energipsykologi  (TFT/EFT)

Dette er et forholdsvis nytt begrep, og mange lurer selvfølgelig på hva som ligger bak.  Energipsykologi er en metode som har klart å kombinere gamle kinesiske prinsipper, som henvender seg til kroppens energisystemer (kinesologi), med den nyeste forskningen innenfor epigenetikk og traumeforståelse.  Denne metoden gjør det ikke bare mulig å henvende seg til underbevisstheten, men klarer faktisk å endre eventuelle «feilprogrammeringer» i hjernen.   Dette er enkle metoder som ikke kompliserer problemene, men snarere gjør de mer forståelig for folk flest.  Faktum er at med litt hjelp av en utdannet terapeut, kan man faktisk lære å bruke metoden på seg selv. Det viser seg nok en gang, at det enkleste ofte er det beste.  Ikke så rent sjelden opplever man ved hjelp av energipsykologi, at livslange problemer kan forsvinne på utrolig kort tid.  Denne metoden henvender seg først og fremst til følelsesrelaterte problemer, men det er jo som oftest følelsene som er årsaken til både psykiske og fysiske plager.

Andre betegnelser innenfor begrepet Energipsykologi, er Tankefeltterapi (TFT), Emotional Freedom Tecnique (EFT) og Neurotapping.  Dette er teknikker som stort sett er basert på de samme grunnprinsippene, men som kun har små ubetydelige forskjeller i selve fremgangsmåten.

Tom E. Myrbråten, reg. tankefeltterapeut MNLH