Foredrag

Jeg holder foredrag hvor som helst i landet til en rimelig pris. Det kan være alt fra et par timer til en hel dag. Egner seg for alle som jobber innen barnevern, skole, barnehage, helse, m.m. Forståelsen om hvordan følelser og fornuft styrer oss, gjør oss i stand til å forstå både oss selv og andre bedre. Bare ring om du har spørsmål 91521052.

Foredrag 1

“TRAUMER – ROTEN TIL ALT ONDT”

Traumer, og da spesielt barndomstraumer, er som regel den bakenforliggende årsaken til både store og små problemer i samfunnet og i livet generelt.  Det er årsaken til at barn sliter både i barnehage og skole.  Senere i livet gjør det seg gjeldende i relasjon med venner, kjærester, familie, kollegaer og ikke minst i forholdet til diverse samfunnsinstitusjoner.  Traumer er stort sett årsaken til de fleste psykiske problemer, kriminalitet, rusmissbruk, vold, og mye mer.   Siden dette er en så viktig faktor i livet, er traumeforståelse viktig både for å forstå oss selv og andre.

Innhold

Mitt  foredrag om grunnleggende TRAUMEFORSTÅELSE, varer i ca. 2 timer.  Videre kan dette utvides til et seminar som omfatter blant annet temaene FØLELSER OG FORNUFT,- BEVISTHET OG UNDERBEVISSTHET,- PROGRAMMERINGSFASEN,-  EMOSJONELL LIVSLINJE,-   HORMONBALANSEN,- OG TRAUMEBEHANDLING (ENERGIPSYKOLOGI).

Foredraget kan således utvides til å fylle alt fra 2 timer,- til en formiddags,-/ ettermiddagsøkt,- til  en hel dag.

Tom E. Myrbråten, traume,- og tankefeltterapeut.

 

Foredrag 2

I nærkontakt med traumatiserte barn og ungdom

 Siden jeg og min kone startet Farmen Gård Familiehjem i 2008, har jeg fattet stor interesse for å lære mer om begrepet traumer.  Utgangspunktet  var å bedre kunne forstå og hjelpe barn og ungdom, som hadde opplevd dette.  Gjennom disse studiene, fant jeg ut at det ikke bare var viktig å informere om de tilfellene hvor ting hadde gått galt, men like viktig å snakke om hva som må til for at alt skal gå rette veien.  Det første foredraget er derfor myntet på de som til daglig kommer i kontakt med traumatiserte barn, ungdom eller voksne.  Dette for at de skal forstå sammenhengen i problematikken, og lettere kunne akseptere en mer eller mindre avvikende atferd.  En traumebevisst holdning, vil også bidra til å gjøre hverdagen noe enklere for alle som til daglig må håndtere slike tilfeller.

Foredrag 3

Hvordan skape følelsesmessig trygge og robuste barn

Mitt andre foredrag handler mer om å informere om selve utviklingspsykologien, og å informere om hvordan hjernen til små barn utvikler seg  fra fødselen.  Dette er et viktig bakgrunnsteppe for unge foreldre, når de skal legge opp en strategi for videre oppdragelse av sine barn.  Hvor viktig det er å ivareta den gode relasjonen, framfor å “skape det perfekte barnet”.  Det går rett og slett ut på å forklare hvilke mekanismer som former barnets hjerne på en sunn og god måte fra fødselen.

Foredrag 4

“Forstå deg selv og andre bedre,… og få et bedre liv”.

Dette foredraget handler om å forstå  hvordan vi styres av vår bevissthet/underbevissthet,  forholdet mellom følelser og fornuft og hvordan vår hjerne programmeres.  Hvordan disse mekanismene fungerer og om det eventuelt er mulig å endre, eller omprogrammere vår underbevissthet.  Det handler også om hvordan våre tanker og følelser påvirker vår fysiske helse.