Flere veier til god helse og langt liv..

I dag er det hovedsakelig fokus på kosthold og mosjon, når det dreier seg om sundhet og helse. Det ikke alle er klar over, er at det finnes et tredje hjul på vogna. Dette hjulet er faktisk det som betyr aller mest. Det handler om hva vi føler, tenker, våre relasjoner, m.m.  Ifølge moderne forskning, så påvirker vår mentale tilstand både vår fordøyelse, immunforsvar, betennelsestilstander, genuttrykk, m.m.

Hva det er som er hovedproblemet i denne sammenheng, er STRESS. Stress fører til umiddelbar reduksjon i både fordøyelse og immunforsvar. I tillegg går det straks beskjed til alle kroppens celler om at det er fare på ferde. Da går alle cellene i forsvarsmodus, og kan ikke samtidig utføre sine normale funksjoner. Dette er ikke noe problem på kort sikt, men dersom stresset er mer eller mindre konstant, vil det kunne forårsake store problemer for helsen.

Når det gjelder stress og vonde følelser, så styres ikke det av vår fornuft. Fornuften representerer vårt bevisste sinn, mens følelsene styres av vår underbevissthet. Dersom man trenger hjelp til å regulere vonde og vanskelige følelser, må man benytte metoder som henvender seg til det ubevisste sinn. Tankefeltterapi, Faster-EFT, Kinesologi og Hypnoterapi, er slike metoder. Jeg benytter alle disse metodene i min behandling. I tillegg jobber jeg mye med bevisstgjøring og informasjon om hvordan vår hjerne arbeider, som i neste omgang bidrar til aksept og forståelse av vår egen atferd.

Tom E. Myrbråten, psykoterapeut og tankefeltterapeut MNLH