Faster EFT

Faster EFT er en metode som er utviklet av amerikaneren Robert G. Smith. Der benytter man såkalte affirmasjoner. Det er korte setninger og utsagn som gjentas samtidig med bankingen på noen punkter. Dette skjer samtidig som man har fokus på de vonde følelsene, og affirmasjonene skal da i tillegg til bankingen påvirke det underbevisste sinn.

Robert.Smith