Fantasi og virkelighet

De fleste av oss vet sikkert at vår underbevissthet ikke kan skille mellom fantasi og virkelighet, men  kanskje ikke alle er klar over det.  Om vi tenker oss at vi ser en fryktelig skummel film, så blir man redd til tross for at man vet at det er fantasi.  Underbevisstheten reagerer da  med redsel i kroppen, mens tårene ofte kommer når vi ser en film som er trist.  På samme måte kan noen aktivere angst i kroppen, bare ved å tenke på situasjoner som kan oppstå.  For eksempel sykdom, ulykker, død, terror, brann, o.s.v.  Det er dette vi kaller å få angst for angsten.

Vår underbevissthet “lar seg lure”.

Dette bekrefter det jeg har skrevet tidligere, om at vår underbevissthet er rask men ikke smart.  Dette benytter vi i TFT behandlingen, ved at vi aktiverer underbevisstheten/følelsene.  Når vi ser for oss bilder, eller tenker oss inn i de vanskelige situasjonene, aktiveres stressresponsen i kroppen.  Samtidig som følelsene er aktivert, bruker vi “tappingteknikken” til å få kroppen til fysisk å slappe av.  Dette gir da noen signaler til underbevisstheten, som oppfatter det som at “faren er over”.   Samtidig som kroppen da slapper av, reguleres også den vonde følelsen ned.  Etter denne operasjonen, klarer vi ikke på samme måte “å skru på igjen” stressresponsen, selv om vi tenker på det samme som vi gjorde til å begynne med.  Det tyder jo da på at vår underbevissthet har endret oppfatning om at denne situasjonen ikke lenger er farlig.

Eksempelvis edderkopp fobi.

En person som er engstelig for edderkopper, vil som regel kjenne fryktfølelsen bare ved å tenke på at vedkommende har en edderkopp på seg.  Ved veldig sterk angst, er det nok at man ser for seg at den er rett i nærheten.  Etter hvert som man behandler, kan man så tenke seg at den kommer nærmere og nærmere.  Ved effektiv behandling, skal man tilslutt kunne tenke seg at edderkoppen kryper oppover kroppen, uten at man kjenner angsten.  Dersom man så har klart å oppnå dette i fantasien, så skal det også gi samme effekt i virkeligheten.  Vi snakker da selvfølgelig om edderkopper som ikke utgjør noen reell fare.  Om det for eksempel hadde vært en giftig edderkopp, så er det en rasjonell grunn til å være redd.

Faren over.

Etter det samme prinsippet, kan man behandle alle irrasjonelle følelser.  Det vil si situasjoner hvor kroppens stressrespons utløses uten at det er en reell fare.  Dette skjer fordi vi ikke kan kontrollere vår underbevissthet, og hvor den på bakgrunn av tidligere hendelser, oppfatter at kroppen vår er i fare.   Vi kan derfor si at vi sender “faren over” signalet til underbevisstheten, slik at den ikke trenger å “skru på alarmen” uten at det er virkelig fare.

Tom E. Myrbråten, traume,- og tankefeltterapeut.