Energipsykologi i næringslivet

Kan energipsykologi brukes for å nå våre mål i næringslivet?

Forståelsen av dette henger sammen med min video «Våre to hjerner» (link)

Det gjelder å henvende seg til riktig del av hjernen

Vår hjerne kan på mange måter sammenliknes med en datamaskin. Dersom vi bruker denne terminologien, i forhold til vår «bevisste og underbevisste hjerne», så sies det at vår underbevisste hjerne reagerer med 40 mill. bits pr sekund. Vår bevisste hjerne derimot, fungerer bare med 40 bits pr sekund.

Når vi så hører at 95% av livet styres av underbevisstheten og kun 5% av vår bevissthet, er det helt tydelig hvilken av disse to som er den viktigste. Underbevisstheten har som oppgave å registrere og huske alt vi lærer og erfarer fra tidlig barndom, og omsette disse erfaringene til praksis i det daglige liv. Dersom erfaringene fra barndommen for eksempel sier at «jeg er ikke bra nok,- jeg er ikke pen nok,- jeg er flink nok,- etc.» så vil vi hele tiden sabotere oss selv. Dette fører igjen til at vi får problemer med å komme oss dit vi vil i livet. Dette gjelder i privatlivet så vel som i yrkeslivet.

Alle bedrifter er opptatt av å nå stadig nye mål. De har ofte blitt overbevist om at motivasjon og positiv tenking er viktig for å få dette til, og bruker mye penger på slike kurs og foredrag. Det som er et faktum, er at positiv tenking er en egenskap som ligger i den bevisste delen av hjernen. Nemlig den som styrer 5% av vårt liv, og opererer med 40 bits pr sekund. Ikke rart at positiviteten og motivasjonen forsvinner igjen etter kort tid.

Ved hjelp av Energipsykologi/TFT er det mulig å påvirke underbevisstheten både i forhold til å regulere hemmende opplevelser fra barndommen/oppveksten, og å direkte programmere inn mål og ønsker i underbevisstheten. Det er nemlig slik at dersom vi bevisst setter oss et mål, men vår underbevissthet ikke tror på det samme målet, så vil den sabotere oss hele veien. Siden det er underbevisstheten som styrer, så må det samme målet også programmeres inn her.  Det hjelper lite om kapteinen setter en kurs, men ikke gir beskjed til styrmannen.  Ved hjelp av en meget interessant og enkel metode, kan dette skje i løpet av bare 10 minutter. Det morsomme er at vi faktisk kan teste energien i kroppen både før og etter programmeringen, og det viser helt tydelig utslag når underbevisstheten har oppfattet budskapet.

Dersom du syntes dette hørtes spennende ut, men har vanskelig for å se sammenhengen, ta gjerne kontakt med undertegnede. Om ønskelig kommer jeg gjerne på et uforpliktende besøk til din bedrift, for å gi mer utfyllende forklaring og demonstrasjon.  Holder  foredrag og demonstrasjon, om hvordan dette foregår for medarbeidere.

Tom E. Myrbråten, traume,- og tankefeltterapeut.