Du er ikke dine tanker… du er den som opplever tankene…

Om du for eksempel tenker at du ikke er bra nok… pen nok… snill nok… smart nok… slank nok… rik nok… , så trenger ikke dette nødvendigvis å være en realitet. Ofte kommer slike tanker fra et negativt eller dårlig selvbilde. Dersom man lar slike tanker få mye plass i hjernen, vil det føre til at dette blir programmert inn i vårt underbevisste sinn. Når vi så vet at vår underbevissthet styrer 95% av vårt liv, så vil vi oppleve dette som en realitet.

Med andre ord så opplever vi en realitet som er styrt av våre tanker, men som ikke nødvendigvis stemmer med de faktiske forhold. Uansett så vil våre liv produseres etter denne tankegangen. Det er da stor sannsynlighet for at du ikke vil være fornøyd, og føle at livet er mislykket. Det oppstår da en indre konflikt mellom det du (det bevisste sinn) ønsker i ditt liv, og det som faktisk produseres. De fleste av oss vil da tenke at det er omstendighetene som er årsaken, og at jeg er et offer.

Løsningen på slike problemer er ikke å forsøke å endre tankemønster, da dette som regel bare er symptomet på at det ligger noe bakenfor. Slike vonde, negative tanker kommer som regel fra minner og traumer tidligere i livet. Det er disse bakenforliggende årsakene man må jobbe med, dersom man ønsker å oppnå en endring. Tankefeltterapi  og hypnoterapi er en metode som benyttes til behandling av vonde minner, følelser og traumer.

Tom E. Myrbråten, psykoterapeut og tankefeltterapeut MNLH