Barnslige metoder??

Enkelte av de metodene vi bruker innen energipsykologi, kan sikkert for mange virke vel enkle og kanskje litt banale. Det er slett ikke rart at man som voksen og fornuftig menneske tenker slik. En forklaring på dette, ligger i forståelsen om at vår underbevissthet ikke er hverken smart eller fornuftig. Den fungerer rett og slett på samme måte som en datamaskin. Den har en enorm lagringskapasitet i forhold til å lagre informasjon, samtidig som den er lynrask til å hente fram igjen denne informasjonen ut i fra hva den mener er rett til enhver tid.

Når vi så tenker hva det er som må til for å programmere en datamaskin, så må vi ikke blande dette med fornuftig tenking. Vi kan godt snakke fornuft til et menneske, men det stopper gjerne i den bevisste delen av hjernen. Dersom vi skal nå inn til underbevisstheten, så må vi tenke mer i retning av programmering. Da må vi benytte metoder som vår underbevissthet forstår, selv om dette virker som veldig lite fornuftig i forhold til vår bevissthet.

Tenk bare på alle de ferdighetene vi har lært oss gjennom livet, som for eksempel å gå, løpe, sykle, gå på ski, kjøre bil, etc. etc. Ingen av disse ferdighetene har vi lært ved hjelp av vår fornuft, og vi trenger heller ikke å benytte vår fornuft for å kunne utføre de. Dette bekrefter jo at det er et tydelig skille mellom vår bevissthet og underbevissthet. Faktum er at jo bedre vi er til å koble ut vår bevissthet, jo enklere er det å komme i kontakt med underbevisstheten. Mens vår fornuft øker og utvikler seg etterhvert som vi blir eldre, så fungerer vår underbevissthet på samme nivå som når vi var barn. Mange har sikkert registrert at når vi er i kontakt med våre følelser, så er det på en måte som vi har kontakt med «det lille barnet» inne i oss.

Det jeg kaller «våre to hjerner», er vår bevissthet som representerer vår fornuft, og vår underbevissthet som representerer våre følelser. Et veldig godt bilde på vår hjerne, er å sammenlikne den med et isfjell. Den delen vi ser, er mye mindre enn den delen vi ikke ser. Ikke desto mindre, er det den delen vi ikke ser som styrer størsteparten av våre liv.  Enkelte forskere i USA hevder at den bevisste delen av vår hjerne kun styrer 5% av vårt liv, mens vår underbevissthet styrer 95%.   Med andre ord så er det ikke vår fornuft, men vår programmering, som styrer livet vårt.  Dette er i så fall en meget viktig kunnskap i forhold til hvordan vi ser på oss selv og våre medmennesker.

Ved hjelp av de enkelte metodene innenfor energipsykologi, er det faktisk mulig å manipulere underbevisstheten. Det er mulig både å programmere og reprogrammere vår underbevissthet, slik at den jobber på lag med vår bevissthet (les våre ønsker og mål).

Tom E. Myrbråten, traume,- og tankefeltterapeut.

isfjell