Bakgrunnshistorie

Tidlig på -90 tallet gikk jeg på knivmakerkurs hos Knut Dahl i Eidsfoss, og lagde min første kniv. Senere lærte han meg å smi knivblder, og hvordan man laminerte/sveiset inn en kjærne av eggstål (karbonstål). Jeg var i mange år aktiv i Vestfold Knivlag og med på den årlige utstillingen på Kivmakertreffet på Eidsfoss. Jeg bor på Farmen Gård i Hof, hvor jeg har bygget min egen smie.

Smia er det lille huset helt til høyre på tunet

Som aktiv jeger og skogsmann har jeg alltid vært glad i litt store og tunge kniver, så jeg smir ofte kniver med fulltange og litt amerikansk stil. Jeg har yrkesbakgrunn som fotograf (30 år) og har også drevet med kunstmaling i 40 år. Jeg legger derfor stor vekt på kreativitet, design og linjeføring når jeg lager en kniv.

Tom E. Myrbråten, knivmaker m.m.

Bilder fra produksjonen

Signatur/stempel

Alle mine kniver og slirer bærer min signatur i form av et stempel som er laget fra slik jeg signerer mitt etternavn. Her i forstørret utgave.

Tilbake til start