Avhengighet

Det finnes mange former for avhengighet.  Noen av de vi først tenker på, er alkohol, nikotin, narkotika, men mange sliter også med avhengighet til spill, mat, sex, trening, shopping, TV, data, med mer.  Slik vi ser det, har alle typer avhengighet et felles trekk, nemlig at avhengighet er en flukt bort fra et annet problem.  Som regel handler dette om traumer  man har opplevd i barndommen, og som skaper så store følelsesmessige problemer, at man må finne en eller annen form for “selvmedesinering”.    Når vi sier at en person har et alkoholproblem, så er det ikke alkoholen som er det egentlige problemet.  Alkoholen er det vedkommende tyr til for å komme bort fra det som er det reelle problemet.  Slik er det også vi ser på alle de andre formene for avhengighet, nemlig som en flukt bort fra hovedproblemet.  Vi kjenner vel alle til uttrykket “å trøstespise”.

Klikk på bildet nedenfor for å få det større.        Teksten fortsetter under bildet.

avhengighet

Vi som driver med TFT, mener derfor det er feil framgangsmåte å benytte motivasjon for å få noen til å slutte med det de har utviklet et avhengighetsforhold til.   Så lenge hovedproblemet er der, vil vedkommende lett falle tilbake til gamle vaner.  Det vi må konsentrere oss om, er å hjelpe de med å få løst det som er hovedproblemet.  Dersom vi klarer det, er det ikke lenger noe man trenger å flykte fra.   Dersom hodepinen er borte, er det ikke leger behov for hodepinetabletter.  Siden TFT er en av de beste metodene til å behandle traumer, er det faktisk stor mulighet for å lykkes med dette.