Avhengighet eller fluktomani?

Vi har en medfødt evne til å finne metoder til å deale med senskadene etter barndomstraumer. Dette styres i stor grad av vårt underbevisste sinn, og skjer mer eller mindre uten at vi selv er det bevisst. Vår stressrespons, som er basert på kamp eller flukt, styrer oss via våre følelser. Straks det dukker opp en befriende løsning på de vonde følelsene, vil vår underbevissthet automatisk styre kroppen i denne retning. Eksempler på slike løsninger som kroppen flykter til, kan være mange. De mest kjente er alkohol og diverse andre rusmidler. Dernest har vi misbruk av mat, spilling, trening, jobbing, sex, TV, sosiale medier, og mye mer.

Vi har i alle år brukt ordet avhengighet om disse problemene. Dette ordet retter da fokus mot det man flykter til. For å få bukt med slike problemer, er det viktigere å rette fokus mot det man flykter fra. Traumebehandling eller avtraumatisering er veien å gå. Om man klarer å regulere traumene som skaper de vonde følelsene man forsøker å flykte fra, vil ikke lenger dette fluktbehovet være like sterkt. Fluktomani er derfor et bedre uttrykk, og retter fokus mer mot det som er det virkelige problemet.

Tom E. Myrbråten, psykoterapeut og tankefeltterapeut MNLH