All sykdom oppstår (ikke) i tarmen

I dag blir man mer og mer bevisst på at tarmen og tarmbakterier er veldig viktige faktorer for å unngå sykdom og opprettholde god helse. Mange er opptatt av å spise matvarer eller kosttilskudd som skaper den rette bakteriefloraen i tarmen. Disse holdningene er sikkert påvirket av forskning som hevder at all sykdom starter i tarmen. Mye industrielt fremstilte matvarer, kunstige tilsetningsstoffer, fastfood og toksiner, er noe av det som får skylden for stadig økende helseplager.

Selvfølgelig er det logisk at jo mer vårt matinntak fjerner seg fra det naturlige, jo vanskeligere er det for kroppen å takle. Disse faktorene påvirker både vår fordøyelse og vårt immunforsvar. Det som imidlertid er en vel så viktig faktor når det gjelder både fordøyelse og immunforsvar, er vårt autonome nervesystem. Det består av det sympatiske,- og det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem er det systemet som styrer vår stressrespons (kamp/flukt), mens det parasympatiske skal sørge for å gjenopprette roen.

Det parasympatiske nervesystem innbefatter vagusnerven, som er den største nerven i vårt nervesystem. Den går fra hjernen og helt ned i tarmen, og sender informasjon begge veier. På veien er den innom de aller fleste av våre indre organer, som blant annet ansiktsmuskelatur, hals/stemmeorgan, hjerte, lunger, mage, tarm, samt flere andre indre organer. Straks vår hjerne oppdager noe som utløser stress, går denne meldingen direkte til alle kroppens organer. Indre organer vil da automatisk avgi mye av blodet til armer og ben, for at vi skal forsvare oss eller flykte.

Dersom man har vonde minner og traumer fra barndommen, vil det stadig kunne være noe som trigger vonde følelser. Det sympatiske nervesystem vil da være hyppig aktivert, mens det parasympatiske etter hvert kan få problemer med å regulere stresset. Dersom dette pågår over lang tid (kronisk stress) vil den reduserte effekten i indre organer kunne påvirke både mage/tarmsystem og immunforsvar. I neste omgang vil dette kunne føre til diverse betennelsestilstander og autoimmune sykdommer. Det er derfor vel så viktig å ta grep for å regulere stress og vonde følelser, fremfor å regulere kosthold.

Den tradisjonelle måten innen vårt helsevesen å behandle dette, er gjennom kjemiske medikamenter eller operasjoner av de oppståtte skadene. Innenfor alternativbehandling er vi mer opptatt av å fokusere på de bakenforliggende årsakene. Det dreier seg om å regulere stress, vonde følelser og traumer, samt diverse metoder som går ut på å stimulere vagusnerven til økt aktivitet. Vi kan også lære bort flere øvelser og metoder som man kan utføre på egenhånd. Personlig mener jeg at begge formene for behandling er like viktig. Vi burde kanskje byttet ut ordet alternativ behandling med supplerende behandling.

Tom E. Myrbråten, psykoterapeut og tankefeltterapeut

Comments are Disabled